Laventure: Hema 35 An Gengn Sikse Dan Lavi Me Pa Dan Lamour

Li enn fam ki sorti enn lafami mizer. Me linn fer so prop simin ek linn resi arive dan lavi. Azordi Hema, 35 an ek abitant Laventure, enn ‘double degree holder’ ek ena enn bon travay ek ‘status’ dan lasosiete. Li konfie ki malgre linn gengn sikse dan lavi, li malsanse kote lamour. Vwasi so trist zistwar…

Nou interlokitris dir ki li finn resi dan so lavi ek ena bon ledikasyon. Me malgre sa, linn tonb amourez avek enn zom depi 4 an. Li explike ki zom-la pann prezant li so lafami. “4 an mo avek li, mo pa ti mem kone kot li abite. Apre ki monn kone kan monn pran so ranseignman. Linn byin tronp mwa ek so ex-kopinn, ziska fam-la inn deza rant kot li lakaz, reste pandan boukou zour san ki mo konn kitsoz,” Hema explike.

Hema inn esay pardonn li, enn denome Kiran ki abit Melrose. Me ladan osi li pann prezant Hema so lafami. “So lafami pann aret montre mwa ki zot prefer so ex-kopinn ki mwa. Azordi, mo pe gengn pli bon garson ki Kiran. Mo dimann mo mem si mo pe fer erer pou al avek enn lot ki pe aksepte mo lamour, oner ek marye mwa?,” nou interlokitris dir.

So latet fatigue ek inn fer tou pou Kiran. Me se li ek so lafami ki pe refiz Hema. Aster kan li pe anvi ‘move on’ dan so lavi, Kiran so lafami pe tret Hema kouma enn fam ninport. “4 an monn atann li. Li pann fer oken move. Aster si mo pe aksepte lot dimoun dan mo lavi, eski sa vedir ki mo enn fam ninport?,” Hema dimande.

Hema konfie ki linn gengn bann ‘marriage proposals’ depi plizir zom me inn refize. Azordi kan li pe gengn pli bon garson dan so lavi, li pa pe kone ki pou fer akoz Kiran so lafami pe ziz li. Li dir li pa mank naryin ek dir ziska ler dimoun interese avek li pou vinn so ‘life partner’.

Linn apros nou pou dimande si li antor ladan. Eski li bizin move on dan so lavi ek koup kontak avek Kiran? Li dir eski li pou bon pou marye avek enn lot? Li kone lamour fer enn dimoun vinn aveg me li pa anvi vinn enn amourez ki aveg. Met zot komanter anba si zot ena kitsoz pou dir ou konsey Hema.

Loading...

Comments

comments