Vacoas: Garson Sesungkur Raport Enn Aksidan Apre 24hr Tan

Linn rod evit enn kolizyon dan Mare-aux-Vacoas, 5hr dimatin Dimans le 17 Desam, garson minist Sudhir Sesungkur, Mrinal Sohail, lo volan enn Audi prive, inn terminn so kours dan enn bwison. Se samem ki linn raporte avek bann polisie yer, Merkredi le 20 Desam, ver 11hr33.

Dapre lalwa, enn aksidan bizin raporte dan mwins ki 24hr tan ou prosin zour. Si Sohail Sesungkur pa finn blese, parkont veyikil-la inn andomaze net. Zen zom-la pa finn fer enn lalkol test. Enn sours polisiyer explike ki pa ti ena parti advers dan sa aksidan-la. Pa finn ena ni blese ni oken domaz kinn koze lo dibyin ki apartenir pou leta.

Sa zafer-la pe trete avek boukou diskresyon. An Juin, garson minist Sesungkur ti inplike dan enn aksidan kan li ti sorti enn fancy fair kolez Saint-Esprit.

Comments

comments