Insandi Roche-Bois: Sap De Ti Zanfan Depi Laflam

Zot inn sape. De zanfan, ki ena enn mwa ek 4 an, inn resi tire depi enn lakaz kinn ravaze par laflam azordi, Vandredi le 22 Desam, dan Roche-Bois.

Dapre nou informasyon, insandi-la inn eklate 10hr30. Dapre enn vwazinn, se enn poto elektrik kinn pran dife, ek provok sa insandi-la. Se dayer li mem kinn alert bann ponpie, kinn al sir plas imediatman.

Bann ti zanfan-la inn sove. Apre 2-3 zer tan, inn resi teign dife-la. Toutfwa, lakaz-la inn ravaze konpletman.

Comments

comments