Sezi Ladrog Aeropor: Aret Enn Abitan Pailles Avek Pregabalin Ek Tramadol

Li ti pe retourne depi l’Inde abor vol MK 745. Ek si sa abitan Pailles-la ti panse li pou resi detourn vizilans bann ofisie Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU) ek Customs Anti-Narcotics Section depi Mauritius Revenue Authority (MRA) poste aeropor Plaisance, linn mal panse.

Linn arete avek plizir konprime Pregabalin ek Tramadol dan so posesyon.

Tousala inn deroule ver 15hr45 yer, Zedi le 21 Desam. Bann bagaz sa abitan Pailles-la inn soumet a enn lafouy. Bann dwanie ek bann limie l’ADSU inn dekouver, dan bann bwat kartron, 109 konprime Pregabalin ek 46 tablet Tramadol. Zom-la pann kapav prodwir otorizasyon prealab pou sa inportasyon-la.

Inn perkizisyonn lakaz sa abitan Pailles-la. Toutfwa, pann trouv naryin inkriminan kot li.

Sispe-la aktielman an detansyon polisiyer. Li pou prezant lakour azordi, Vandredi le 22 Desam.

Comments

comments