[Video] Dekouver Enn Ti Bebe Ki Fek Ne Dan Enn Bwison

Lindi gramatin dernie, enn zouvrie Brésilien inn fer enn dekouvert etranz dan enn bwison.Alexandre da Silva Dias de Freitas inn alert lapolis apre ki linn trouv ti bebe fek ne-la dan enn bwison dan Rio.

Ti ankor ena so kordon ombilikal atase avek li. Ti bebe-la ki pez 2,4 kilo inn imediatman transporte lopital kot linn plase dan swin intansif.

Zanfan-la inn ne 2-3 zour avan 40 semen. Li ti abandone enn tigit avan ki finn retrouv li.

Ti bebe-la finn ena boukou sans pou retrouv li osi vit.

Interoze par enn media, Alexandre da Silva Dias de Freitas ti ena larm dan lizie ek inn rakonte: “Monn trouv li ek monn ser li kont mwa. Monn answit alert lapolis ki pli pre. Avek Noël ki pa lwin, mo kontan monn sap enn lavi,” linn deklare.

Malgre inn abandonn li, ti bebe-la inn trouv enn anz gardyin sa zour-la.

Nou swet li enn lavenir ere.

Dekouver video-la anba:

Comments

comments