Bann Minibis Pe Sarye Pasaze Larout 200 Ek 198

Linn telefonn NTA pou raport sa problem-la me enn ofisie depi NTA dir pa pou kapav fer naryin. Nou interlokiter dimande kouma bann bis pou travay si bann ‘contract bus’ pe pran tou bann pasaze larout 200 ek 198 pou al direksyon Port-Louis.

Linn apros nou azordi, Samdi le 23 Desam, pou rakont sa problem-la kot otorite pa le fer naryin. Linn anvway nou bann foto pou montre kouma sa minibis-la pe opere toulezour pran depi Plaine-Magnien. Li pe pran pasaze, omwin 10, par zour pou kit Port-Louis.

Dapre nou interlokiter, li dir bann bis individyel pe soufer ek pa pe resi gengn bann pasaze. “Zot pe pran tou bann pasaze depi Plaine-Magnien, New-Grove ek Rose-Belle pou kit Port-Louis. Kan telefonn NTA, zot dir pa pou kapav fer naryin,” li konfie.

Nou dimann otorite konserne fer enn lanket ladan ek rezoud sa problem-la. Eski bann pasaze an sekirite dan bann minibis parey? Eski bann minibis gengn drwa pran pasaze sa lalign-la? Eski bann bis indivisyel pa pe penalize?

Loading...

Comments

comments