[Exclusive] Prostitisyon: Brenda 24 An “Zoli kado Noel ek Banane mo klian inn donn mwa”

Brenda* (prenon modifie), 24 an ek abitant lenor, inn apros nou redaksyon azordi, Mardi le 26 Desam, pou rakont enn mezavantir linn fer yer, Lindi le 25 Desam, kan linn aprose par enn klian, enn denome Salim* (prenon modifie) ek 32 an.

So klian fer trwaziem fwa ki Brenda inn sorti ek gengn relasyon sexuel kont enn peyman Rs 1500. “Dabitid li telefone avan vini. Me sann fwa-la linn trouv mwa lo lari mo abitie kas poz ek atann klian dan Flic-en-Flac. Linn vinn anver mwa ek dir mwa li pou donn mwa mo kado Noel azordi. Ti ver 11hr aswar. Akoz mo konn klian-la, monn rant dan so loto ek al avek li,” Brenda rakonte.

Nou interlokitris inn apros nou pou konfie ki linn pas enn move lanwit sa zour-la. Li pann kapav port plint lapolis akoz li enn prostitie ek li ti konsantant. Salim inn amen Brenda dan enn ‘bungalow’ kot ti ena Salim so bann kamarad osi. Antou, Brenda dir, ti ena 4 zom ek so tousel. Ek linn aksepte pou gengn relasyon avek tou.

“Mo pann ezite paski monn deza satisfer plizir klian enn sel lanwit. Salim inn dir mwa azordi mo pou gengn mo kado Noel ek banane enn sel kou. Noun asize ek bwar lalkol. Apre ener tan, Salim inn dir mwa mont lao dan enn lasam ek li pou zouen mwa. Apre sa, saken so tour pou gengn relasyon avek mwa kont enn peyman Rs 10 000,” nou viktim konfie.

Brenda inn satisfer Salim ek so bann kamarad ek sa inn pran li 3hr tan antou. Ler linn desann anba, li remarke ki so bann kamarad inn disparet. Pa ti ena so sak lamin ki li ti garde lor latab. Sa abitant lenor-la alegue ki Salim so bann kamarad inn kokin so sak avan sove. Ti ena so portab ek larzan ladan.

“Salim dir mwa li pa pou rant ladan paski li pa tro konn bann-la eksepte enn sel kamarad parmi. Kan linn telefonn bann-la, zot portab ti teign. Monn dir Salim ki ti ena enn portab valer Rs 10 000 ladan apre Rs 2000 larzan likid. Anplis, li dwa mwa Rs 10 000 pou travay monn fer,” Brenda explik nou.

Salim inn depoz Brenda plas li ti ete ek pann donn li som ki li ti promet. So sak ek so portab osi inn perdi ek linn bizin retourn lamin vid. “Kan linn depoz mwa linn al enn sel ale avan dir mwa ki samem mo kado Noel ek Banane cheri,” Brenda azoute. Sa mezavantir-la inn gat Noel ek lane pou Brenda ki met angard tou bann dimoun ek prostitie.

“Se enn metie ki parfwa nou pena swa. Nou osi nou ena problem ek monn viktim enn vol kot sa pe port mwa prezidis. Mo pa kapav port plint paski mo pa kone ki mo pou dir dan mo lanket. Bann polisie osi sovaz ek pa konpran nou. Mo ena enn konkibin ki pe tir lor mwa depi sa ek inn byin bat mwa. Monn res deor sa lanwit-la akoz mo pann amen kas pou li. Mo zis prie ki Salim realiz so erer ek revinn anver mwa pou retourn mo bann zafer. Mo ena de ti zanfan pou nouri,” Brenda explike.

Comments

comments