[Exclusive] Curepipe: Anusha “Mo mari fer mwa vinn so poupet sexuel”

Anusha* (prenon modifie), 30 an ek mama 3 zanfan, inn apros nou pou rakont so kalver pandan 12 an maryaz avek so mari Kavi* (prenon modifie), 35 an ek abitan Curepipe. Nou viktim dir nou li enn fam demenaz ek pe viv enn veritab kalver. Li konfie avek nou..

Anusha konfie: “Mo mari fer dominer avek mwa. Mo bizin okip so lakaz ek nou zanfan dan lazourne ek aswar mo vinn so poupet sexuel. Apart sa, li pa konn naryin. Mo kontan mo pe soulaz mo mem ek konfie avek zot lekip. Mo pe viv enn veritab kalver ek kosmar avek Kavi kot mo pa trouv simin sorti.”

Sa abitant Curepipe-la dir ki li mama trwa zanfan ki ena 7 an, 6 an ek 4 an. Linn marye fini gengn 12 an ek depi sa, li enn fam demenaz. So mari travay kouma sofer bis ek li mem ki roul lakaz. “Monn soufer boukou depi monn marye. Me aster nou ena trwa zanfan ek mo pli soufer kan li vinn enn monst aswar. Li fer mwa vinn so poupet. Mo pa gengn oken plezir me mo bizin satisfer li,” Anusha explike.

Linn deza explik so mari so bann soufrans me Kavi inn dir li ki li bizin satisfer li sinon li pou amen enn lot fam dan lakaz. “Mo pa kapav fer naryin akoz 3 zanfan ek mo pa travay. Li pa les mwa sorti andeor nou lakour. Mo pa gengn bate me li fer dominer avek mwa. Pena enn zour mo pann sorti san li,” sa mama 3 zanfan-la rakonte.

Dan aswar, preske toulezour Anusha bizin satisfer Kavi ek fer li tou kalite plezir. Li dir nou ki parfwa Kavi met fim karakter X ek dimann Anusha pou fer parey. Madam-la dir li pa kontan sa ek inn dir so mari pou aret sa plizir fwa. Me kavi fer zorey sourd. Li dan soufrans ek pa kone ki laport pou tape.

Linn apros nou pou rakont so soufrans pou ki li gengn soulazman. Nou lekip inn donn li bann ti konsey. Me Anusha anvi kone si ankor madam pe soufer kouma li ek ki zot inn fer. Si zot ena kit konsey pou li, met enn komanter anba li pou lir. Li remersie zot an avans.

Loading...

Comments

comments