Connect with us

Kazern Santral: Enn Polisie SSU Tir Enn Kout Bal Aksidantelman

Newsfeed

Kazern Santral: Enn Polisie SSU Tir Enn Kout Bal Aksidantelman

Finn ena plis per ki dimal. Enn insidan inabitiel dan kazern santral azordi, Merkredi le 27 Desam. Enn polisie Special Supporting Unit (SSU) ti pe devid so revolver kan enn kou linn tir kout bal.

Dapre nou bann informasion, pa finn ena oken blese erezman. Ofisie-la ti fek retourne depi lanbasad La France. Li ti pe desarz so zarm servis kan enn bal inn tire par aksidan.

Dapre bann prosedir, bann ofisie bizin retir tou bal dan loading & unloading bay.

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top