Li Bat So Fam Kouma Sovaz Ek Raz So Latet Pou Difiz So Video Lor Internet

Dan Dijon, enn zom kinn imilie ek bat so konpagn inn difiz video-la lor internet.

Linn denonse avek bann otorite le 12 Desam par enn kamarad viktim-la. Zom-la inn rann so lekor Mardi avek lapolis.

Li akize pou bat so konpagn violaman apre raz so latet. Bann zimaz kinn difize lo Snapchat ti akonpanie par sa fraz-la: “Tu veux faire la pute, ça va te coûter cher.”

Viktim-la inn retrouve par bann polisie dan enn lari dan Dijon. Li ti blese ek tromatize par saki linn viv.

De tipti tifi 4 ek 2 an ti avek viktim-la kan bann polisie inn arive. Tifi 2 an-la ti ti zanfan koup-la.

Bann zanfan-la inn asiste sa sen orib-la. Enn fam 21 an ki ti egalman prezan pou pourswivi pou ‘non-assistance à personne en péril.’

Zom-la inn plase an detansion. Li pou zize Merkredi pou ‘anrezistreman ek difizion bann zimaz violan’ ek ‘violans lor so konkibinn avek enn zarm’.

Zarm an kesion se sizo ki zom-la inn servi pou raz latet viktim-la. Interoze, akize inn aksepte zot ena problem konzigal me linn minimiz bann fe violans-la.

Comments

comments