Loto: Papa Noel Donn Enn Mama Lafami Rs 6,3 Millions

Lavenir sa mama lafami-la pou pli boukou serin. Linn ranport siper jakpot Rs 6,337, 885 M pandan dernie tiraz loto Samdi le 23 Desam.

Ginyant-la, ki ena 50 an parla, inn gengn enn gran sirpriz divan so ti lekran mem lanwit. Se pandan pe fer tiraz ki linn realize linn gengn 6 bon nimero. Mama de garson, linn anons bann-la sa sirpriz-la ki sanz tou enn sel kou dan zot lavi.

Dayer, Mardi le 26 Desam, li ti akonpanie avek so bann garson kan linn prezant li mem Lottotech, dan Ébène, pou rekiper so chek.

Sa abitant ot Plaine-Wilhems-la, ki swete gard anonima, inn valid so tiket kot Mungur Pool House dan Curepipe. Sa mama-la inn konfie ki par azar ki linn swazir sa 6 bon nimero-la.

Kouma li pans pou depans so larzan kinn tonbe depi lesiel ? Sa 194e ginyant-la inn konfie ki li pou servi som-la pou ranz enn zoli lakaz.

Li pou osi partaz sa kado per Noel-la avek bann lezot manb so lafami. Tandi so bann labitid pou zoue loto pou kontinie ek li pa kont pou arete. Li pou kontinie tant so sans.

Comments

comments