Sirpri Anplin Eba: Garson DCP Seerungen Ti Dan Loto Lapolis

Pa Saven Seerungen so premie fraka sa. Garson DCP Tangavel Seerungen inn re fer aktialite dan enn zafer indesan. Lindi le 25 Desam, ver 00hr30, linn sirpri anplin eba avek enn fam 21 an dan enn BMW ble, ki pou lapolis, pre kot zardin Balfour, dan Beau-Bassin. Linn arete sou enn akizasion provizwar ‘gross indecent act in public.’

Saven Seerungen, 34 an, inn tradir divan tribinal Rose-Hill yer, Mardi le 26 Desam. Lapolis pann obzekte so remiz an liberte kondisionel ek mazistra inn kondann li pou pey enn kosion Rs 5000 ek enn rekonesans det Rs 50 000. Fam ki ti akote li, enn abitant Plaisance, Rose-Hill, pann prezant li lakour.

Akoz lakes ti deza fini ferme, yer apremidi, mazistra inn liber Saven Seerungen lo parol. Li pou toutfwa bizin retourn lakor azordi gramatin pou pey so kosion.

Patrouy

Se pandan enn patrouy ki lekip Criminal Investigation Division Beau-Bassin inn intrigue par prezans enn BMW dan zardin Balfour. Loto-la ti atribie pou DCP Tangavel Seerungen.

Kan zot inn apros masinn-la, bann polisie inn remarke ki Saven Seerungen ek enn zen fam ti anplin eba. Zot inn prie pou ouver laport BMW-la. Zot inn answit kondir stasion lapolis Beau-Bassin pou interogatwar.

Se dan stasion lapolis ki bann limie inn dekouver ki se garson DCP ek loto-la pou lapolis. Apre ki zot inn donn zot deklarasion, Saven Seerungen ek zen fam-la inn otorize pou rant zot lakaz. Zot inn par laswit retourn stasion lapolis pou ranpli bann formalite.

Garson DCP Seerungen inn deza fer aktialite an 2016. Li ti inplike dan enn insidan pre kot restoran Coin Idéal, Rose-Hill, an 2016. Li ti dan enn BMW ki pou leta.

Comments

comments