[Video] Enn Zom Sisid Li Depi 15e Letaz Divan Lizie Orifie Bann Sekourist

Dan Pérou, bann sekourist pann resi konvink enn zom sisider pou res anvi.

Dan enn video orifian, nou kapav guet bann dernie moman sa zom sisider-la ki menas pou zet so lekor depi 15e letaz.

Enn parmi bann sekourist-la inn resi trap zom sisider-la apre ki linn servi enn lakord, me zom-la ti fini desid pou fini so lavi ek se sou regar inpwisan sekourist-la ki linn plonz dan vid.

Zom sisider-la inn kriye plizir fwa ki li anvi mor ek vizibleman, naryin pann kapav aret li fer ireparab.

Nou pa konn sirkonstans kinn pous zom-la siside.

Zom-la inn zet so lekor depi 15e letaz ek so chute mortel ti plis ki 30 met ek linn terminn lor enn balkon ki trouv trwaziem letaz.

Vwasi video ki pou fer zot disan glase:

Loading...

Comments

comments