Connect with us

[Video] Glen-Park: De Zom Swiv Enn Madam. Saki Arive Apre Sokan Ek Revoltan

Newsfeed

[Video] Glen-Park: De Zom Swiv Enn Madam. Saki Arive Apre Sokan Ek Revoltan

Nou inn partaz video-la pou met angard bann lezot madam ou fam ki kapav viktim enn vol parey. Ek osi, si zot rekonet sa de voler-la, pa ezite pou kontakte lapolis. Inn ariv enn vol yer, Mardi le 26 Desam, dan Glen-Park, Vacoas ver 13hr30.

Lor video-la, zot pou trouve ki enn madam pe marse lor simin avek so sak lamin. De zom ti pe swiv li ek enn parmi inn ras sak lamin madam-la, kinn tonbe ek pas dan enn sok. Viktim-la inn perdi so larzan ek bann lezot obze personel.

Dapre informasion noun gengne, deziem zom ki ti deryer-la, ti arme avek enn zarm. Apre enn ti distans, ti ena enn loto Chevrolet kouler gri metalize avek plak imatrikilasion kinn modifie avek enn ‘tape’ nwar. Nou zis kone ki nimero-la fini par DC 02.

Video:

Si kiken dan larezion Glen-Park trouv enn transpor parey pa ezite pou donn nou informasion lor sa. Zot kapav kontakte nou paski se pa premie fwa ki ariv enn zafer parey laba.

Nou konsey tou dimoun pran prekosion lepok lane ek pa mars tousel si zot vilnerab. Mersi pou fer sa mesaz-la pase.

Loading...

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top