Zardin Balfour: Trap Garson DCP Tangavel Seerungun Anplin Eba Dan Enn BMW

Saven Seerungun, garson DCP Tangavel Seerungun inn arete par lapolis dan lasware 24 ziska 24 Desam pre kot zardin Balfour, Beau-Bassin.

Bann polisie inn sirpri li anplin eba dan enn BMW. Enn sarz provizwar ‘gross indecent act in public’ inn loze kont li.

Li ena 34 an ek linn prezante divan tribinal Rose-Hill dan lapremidi yer, Mardi le 26 Desam.

Mazistra inn donn li liberte kondisyonel kont enn kosyon Rs 5 000 ek enn rekonesans det Rs 50 000.

Toutfwa, akoz lakes ti fini ferme, linn libere lo parol. Li bizin retourn tribinal pou pey so kosyon.

Comments

comments