Baie-du-Tombeau: Li Dormi Lor Koltar. Enn Motosiklist Roul Lor Li Ek Touy Li

Trist fin pou Ronnie Courtois, 55 an. Sa abitan aveni Rouillard, Baie-du-Cap-la, inn desede swit a so bann blesir apre enn mwa ki linn pas dan inite swin intansif. Le 26 Novam dernie, li ti lor koltar kan enn motosiklist inn roul lo li.

Ronnie Courtois inn pas enn mwa dan inite swin intansif. (Sours: Defimedia)

Zour aksidan-la, Ronnie Courtois, papa de tifi, ti al dan enn fet premie kominion dan larezion. Ver 23hr, linn kit fet-la pou rant kot li. Se anrout ki maler inn tap lor li. Kan li ti admet, Ronnie Courtois inn explik bann polisie Baie-du-Tombeau ki li ti bwar sa lanwit-la.

Anrout, linn arete pou repoze. Se sa ler lamem ki enn motosiklet inn pase. Ti ena enn motosiklist ek so pasaze. Motosiklist-la inn roul lo viktim-la. De okipan-la inn dezekilibre ek inn prozekte lor koltar. Zot inn releve pou al guete avek ki zot inn tape. Se koumsa mem ki zot inn trouv viktim-la lor koltar. Linn dir bann-la fer atansion kan zot roule. De zenes-la, ki ena 30 an ek 21 an, inn repran zot motosiklet ek kontinie zot larout.

Zot far pa ti bon

Se apre ki enn abitan lokalite inn trouv viktim-la lor koltar. Li pa ti korek. Frer Ronnie inn imediatman prevenir. Linn al rekiper li. Mem si li ti pe kapav koze, enn fwa lakaz, so lasante inn deterliore. Ti ena disan dan so irinn.

So bann pros inn transport li lopital SSRN, Pamplemousses. Ronnie so basin ti fraktire. Linn fer enn operasion delika avan admet dan inite swin intansif. Linn explik bann anketer sirkonstans aksidan-la.

Pandan investigasion, bann polisie inn resi retrouv pasaze motosiklet-la. Sa abitan landrwa-la inn rakont bann polisie ki motosiklet-la inn tap avek viktim-la. Inn resi retras sofer motosiklet-la osi. Pandan so interogatwar, linn soutenir ki far motosiklet-la pa ti bon. Plas aksidan-la ti som ek li dir li pann trouv viktim-la. “Mo finn roul lor li, lerla nou finn tonbe. Nou finn alim tors portab ek finn trouv misie-la anba. Linn kriy avek nou,” linn indik bann polisie. Finision so interogatwar, motosiklist-la inn otorize pou rant kot li.

Pandan plizir semen, Ronnie Courtois inn res dan inite swin intansif. Merkredi, ver 23hr, linn rann lam. Se Zedi gramatin ki so bann pros inn informe lo so dese. “Kan noun trouv li blese, nou finn kwar linn tonbe. Ti ena so portfey akote li. Se dan lopital ki medsin inn inform nou ki linn viktim enn aksidan larout,” enn nies konfie. Sofer motosiklet-la bizin retourn stasion lapolis. Lotopsi pratike Zedi inn revele ki viktim-la inn mor swit a enn ‘chest infection’. So bann fineray pou fer azordi, Vandredi le 29 Desam.

Comments

comments