Camp-de-Masque-Pavé: L’adsu Sirpri Enn Zenes 21 An Pe Aroz So Bann Pie Gandia

Saki nou kapav dir se so lamin ver. Li ena 21 an, sa abitan Petite-Cabane, Camp-de-Masque-Pavé-la kiltiv banann me pa zis sa. Dan so karo ki trouv dan enn rezion montagn, zen zom-la inn egalman plant gandia. Pou fer sa, li servi bann sak plastik ranpli avek later ek fimie dan lakel li fer so bann pie gandia pouse.

Dapre bann informasion, Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU) Eastern Division inn al sir plas yer, Zedi le 28 Desam. Bann ofisie inn dekouver bann pie gandia disimile enn tipe partou dan plantasion banann-la. Zot inn alos fer enn operasion sirveyans ek atann sispe-la vini.

Enn tigit letan apre, bann polisie inn trouv li sorti depi enn kabann ki trouv 25 met avek plantasion-la. Li ti ena enn arozwar dan so lamin ek ti pe diriz li direksion karo-la. Enn fwa arive, linn koumans aroz so bann pie gandia.

Bann polisie inn sorti sa ler lamem. Me zen zom-la inn resi sove. Zot inn fer enn lafouy dan so kabann ek bann ofisie-la inn met lamin lo 930 lagrin gandia ki ti disimile dan enn sak plastik ek 780 lezot ki ti kasiet dan enn bwat sigaret. Anplis, 277 pie gandia ki mezir ant 5 ek 10 cm inn retrouve. 59 pie gandia ki mezir ant 15 a 20 cm inn sezi sir plas. Total, 818 pie gandia inn sezi depi sa plantasion-la.

Enn kart idantite, enn kart labank, trwa fis lapey, enn preskripsion medikal, enn telefonn mark Samsung ek enn per soulie inn osi retrouve.

Loading...

Comments

comments