Centre Fitness Forest-Side: So Loto Pa Gengn Fitness San Mem Ofisie-la Inspekte Li

Vikram* (prenon modifie) inn pas enn move karder dan sant fitnes Forest-Side Merkredi le 27 Desam. Li ti amen so loto pou fer fitnes kan enn ofisie koumans tir ennta defo dan so loto san mem verifie.

Vikram konfie: “Li dir mwa mo boulon larou pa bon ek mo loto vie. Linn dir sa bizin enn biye pou kapav donn fitnes. Mo pann donn li kas ek linn kraz mo fes pandan fitnes. Linn dekouyone kan linn trouv tou bon dan mo loto.”

Dapre so rapor fitnes, ofisie inn ekrir ki so far HID aftermarket, boulon larou pa bon, pena laponp dife. Me dapre nou interlokiter, li dir so far pa HID me li eko LED.

Ofisie-la dir so de boulon larou pa bon ek depas so zant par 2cm. Apre linn ekrir ki pa ti ena laponp dife dan loto kan sa ti dan so loto par divan lor so tapi. Vikram inn ankoler akoz li pann resi gengn so fitnes ki li merite. Li dir linn investi boukou larzan pou repar so loto.

Li alegue ki dan bwat legan li ti gard larzan pou pey so deklarasion me sa inn disparet apre fitnes. Ofisie-la inn osi ras so viniet fitnes ki ti lor so parabriz. “Mo santi mwa viktim enn frod ek ofisie-la koronpi. Li pe rod larzan pou fer mwa gengn fitnes. Ti osi ena bann veyikil ki ti borde pre kot bann container ek zot inn gengn fitnes san mem zot verifie,” Vikram azoute.

Loading...

Comments

comments