Enn Zom Kasiet Enn Kamera Pou Filme Fantom Ek Li Sirpri So Kopinn Gengn Relasion Avek So Garson 16 An

Enn Australien ki ti kasiet enn kamera pou filme bann fantom inn sirpri so kopinn pe fer lamour avek so garson 16 an.

Zom-la ti blie ferm so kamera, apre ki linn guet materiel ki linn filme, linn dekouver bann zimaz ki montre so kopinn 28 an gengn rapor sexuel avek so garson 16 an.

So konkibinn nie bann fe alos ki garson zom-la inn konfie ki linn gengn rapor sexuel a plizir repriz avek fam ki so papa partaz so lavi depi 11 an.

So kopinn inn finalman desid pou pled koupab bann zes kinn repros li ek li bizin soumet a enn lapen anprizonman 6 mwa pou detournman enn personn miner.

Fam-la ti konn garson-la depi ki li ti zanfan ek li ti pe res avek so papa depi 2012.

Dan leta Tasmanie dan Australie, laz minimum konsantman legal li 17 an.

Loading...

Comments

comments