Li Bat So Fam Akoz Li Pann Donn Li Sigaret Vit

Tousala inn deroule Lindi dernie dann enn vilaz ki trouv lenor.Enn zom ki ena 40 an inn dimann so fam enn sigaret. Me, akoz fam-la pann donn li sigaret-la ase vit, linn bat li violaman.

Viktim-la inn resi sove depi lakaz ek inn al kasiet kot enn vwazin avan apel bann sekour.

Lapolis inn interpel sispe-la. Linn plase an detansion ek linn explike ki li bat so fam enn sel fwa par mwa.

Enn sertifika medikal viktim-la inn preskrir li enn interipsion tanporer pou travay pandan 30 zour, le 25 Desam. Sa zour-la, garson viktim-la osi inn gengn bann kou.

Sispe-la, ki ti deza kondane enn an prizon dan lepase avek sirsi pou violans konzigal, inn plase an detansion provizwar. Lanket pe kontinie dan sa zafer-la.

Loading...

Comments

comments