[Video] Liniver Inpitwayab GIPM: Disan Ek Larm

Nou kapav kwar nou dan sertin sekans Full Metal Jacket, enn fim Stanley Kubrick. Isi, se pa preparasion ek lantrenman enn group zen ‘marinn’, me inpitwayab iniver Groupe d’intervention de la police mauricienne (GIPM).

Sak lane, bann zen Morisyin gengn aspirasion pou met iniform Black Cat, enn iniform spesial lapolis. Me pou resi, bizin donn boukou zefor.

Larm pou ena. Apre disan osi.

Piblik pou kapav pou premie fwa, depi kreasion GIPM 39 an desela, viv bann diferan etap ki fer pou rekrit bann komando GIPM. Sa dokimanter inedit-la li frwi enn travay realize par zournalist Abhi Ramsahaye. Linn swiv bann seans antrenman GIPM pandan 11 mwa.

Atansion, sertin sekans kapav fer zot soke.

Video:

Comments

comments