Li Refiz So Mari Relasion Sexuel: Nisha “Li bat mwa ek menas pou touy mwa”

Enn zen mama lafami 21 an, ki abit larezion lesid, inn agrese violaman par so mari dan lamatine Vandredi le 22 Desam. Tousala inn arive apre ki fam-la inn refiz so mari pou gengn relasion sexuel. Mari-la, 28 an, dir ki se bann fos alegasion kont li.

Nisha (prenon modifie) dir linn viktim violans konzigal. Sa zen mama-la, ki so zanfan ena preske 2 an, alegue li enn fam bati. “Apre enn mwa maryaz, mo mari inn koumans agres mwa. Li ti pe sorti aswar ek konsom lalkol. Kan mo dir li kitsoz, li agres mwa,” Nisha explik Defi-Plus.

Li rakonte ki dan lamatine Vandredi le 22 Desam, so mari, ki nou prenom li kouma Sanjeev, inn propoz li pou gengn relasion sexuel. Linn refize. “Akoz mo ti ena pou al travay, mo pa ti ena letan ek monn fer li konpran. Sanjeev inn agres mwa lor plizir parti mo lekor ek inn menas pou touy mwa. Linn dir mwa si mo al lapolis, plis ki de semen mo pas pou viv, li pou fer touy mwa ek li pou fer zet lasid lor mo figir,” Nisha konfie. Linn per pou so sekirite, linn kit lakaz so mari ek al viv kot so bann paran.

So mari inn arete par lapolis Rose-Belle mem zour ek inn plase an detansion. Landimin, avan konparet divan Bail and Remand Court, Sanjeev inn interoze par lapolis ek li nie bann alegasion kinn porte kont li. Linn provizwarman inkilpe pou violans domestik ek inn retrouv liberte kondisionel kont enn kosion Rs 5 000. Linn prezant divan tribinal Mahebourg Mardi dernie.

Kontakte, mari-la explike ki so fam Nisha pe fer bann alegasion ek li anvi kit li. “Nisha pe fer bann alegasion akoz li anvi kit mwa pou li gengn alimoni (pansion ki enn mari donn so madam anka divors). Nisha inn tronp mwa a plizir repriz. An 2015, li ti kit mwa pou al viv avek so aman ek apre enn semen, linn rant lakaz. Mo ti pardonn li akoz mo kontan li. Ek Vandredi, se pa akoz relasion sexuel ki noun diskite. Li ti pe pas letan lo telefonn. Mo pann agres li zame,” Sanjeev explike. Nisha, de so kote, refit bann alegasion so mari.

Lanket, mene par serzan Runglall, plase sou soupervizion inspekter Mohesh.

Comments

comments