Connect with us

[Audio] Temwin Enn Meurt Ek Sisid: Saki Doriane Rakonte Sokan

Newsfeed

[Audio] Temwin Enn Meurt Ek Sisid: Saki Doriane Rakonte Sokan

Doriane enn zen fam kinn konpletman tromatize. Se Mardi le 2 Zanvie ki linn viv enn parmi bann pli pir moman dan so lavi. Linn asiste, inpwisan, meurt so ser Dorise l’Enflé, mor par bal so ex-mari. Lelio Zéphire, 65 an, osi koni kom Coco, inn retourn zarm-la kont li apre ki linn komet so forfe.

Se ver 16hr25 ki dram-la inn zoue dan lakaz Coco dan cité EDC, Tamarin. “Doris inn pas pran nou Mahebourg pou ki nou al fer fet kot nou mama dan Tamarin. Noun ariv kot li 15hr45. Linn answit dimann mwa pou akonpagn li kot so ex-mari pou depoz enn kado pou so garson. Monn ti pou osi remet enn kado pou mo neve. Donk, monn aksepte akonpagn mo ser,” li rakonte.

Lor simin, Doriane soutenir, so ser ti pe per konportman Lelio Zéphire. “Li ti pe gengn per. Kan noun arive, noun trouv Lelio divan laport. Laport-la ti ouver enn tigit. Mo ser inn dimann li si nou kapav rantre. Ek linn invit nou andan,” Doriane explike, boulverse par sa terib dram-la.

Sir plas, linn soke pou dekouver ki garson Dorise ek Lelio ti absan, kontrerman saki Lelio inn fer so ex-fam konpran. “Zot inn alos koumans koz lor zot garson. Lelio inn dimann li si li kapav okip li. Linn reponn ek dir oui akoz li ti pe viv dan enn lakaz kot li kapav akeyir zanfan-la,” Doriane fer resortir.

Ver 16hr20, linn dimann so ser pou ale. “Mo ti anvi bwar enn tigit dilo avan. Me an mem tan, li dir linn tann enn krakman. Linn dir mwa ki se enn fizi.”

Dan enn fraksion segonn, Doriane dir, enn premie bal inn sorti, kinn tous so ser. “Monn kasiet deryer frizider. Mo ti pe tranble. Mo ser ti anba dan enn lamar disan. Anplas, monn fer pipi dan mo bann vetman. Monn siplie Coco pou pa touy mwa, akoz mwena enn tifi. Monn dir li mo bizin pran swin mo tifi ek mo pou okip so garson osi. Ek linn touy li mem.”

Audio:

Konpletman afole, linn answit al kot Big Willys pou rod led. “Monn telefonn lapolis avan pran direksion stasion lapolis. Lor simin, monn trouv enn lekip Coast Guard ki ti dan zot veyikil. Monn explik bann-la kinn deroule. Zot inn amen mwa stasion lapolis.”

Doriane dir ki so lavi inn sape gras a so tifi. Lelio Zéphire ti byin atase avek li.

Loading...

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top