Baie-du-Tombeau: Enn Veyikil Lapolis Defons Enn Klotir Ek Ranverse

Inn ariv enn aksidan yer aswar, Mardi le 2 Zanvie, dan Baie-du-Tombeau. Enn veyikil lapolis inn defons enn klotir an dibwa avan ranverse.

Dapre premie eleman informasion, sofer veyikil-la inn perdi kontrol so masinn avan terminn so kours kont sa klotir-la. Move tan dan lil Moris kinn provok sa aksidan-la ek erezman sa pann fer oken blese grav.

Nou konsey zot tou otomobilist montre pridans lor larout.

Loading...

Comments

comments