Meurt Fond-du-Sac: Akshay Baboolall “Ti enn aksidan akoz zot ti bar mo simin”

Akshay Baboolall ek so frer Varun inn arete par bann limie brigad kriminel Piton.

Zot inn konparet divan tribinal Pamplemousses Merkredi le 3 Zanvie kot enn akizasion provizwar meurt inn retenir kont zot. Lapolis inn obzekte zot remiz an liberte kondisionel ek zot inn rekondir dan selil polisiyer. Me avan plase an detansion, de frer-la inn transporte dan biro Criminal Investigation Division (CID) Piton pou zot interogatwar.

Interogatwar inn deroule dan prezans zot avoka. Akshay Baboolall explike ki enn diskision inn eklate ant li ek lafami Ghoorbin. “Fami Ghoorbin ti pe galoup deryer mo frer Varun apre enn diskision. Mo ti dan mo 4×4 ek lafami Ghoorbin inn bar mo simin. Zot finn dibout divan mo 4×4 avek bann dibwa ek feray dan zot lamin.

Pou evit zot, monn koup dan drwat ek mo finn tap ek Ootam ek so papa. Ti enn aksidan. Mo pa ti ena lintansion fer zot ditor,” Akshay Baboolall explike. Tandi so frer Varun, linn pran so drwa pou gard silans.

De frer-la pou re konparet divan tribinal Pamplemousses lasemen prosen. Tandi zot kouzin, li aktivman reserse par lapolis.

Comments

comments