Pou Fer Nouvo Kazern Santral Dan Côte-d’Or

Dan proze gouvernman pou transform Côte-d’Or, vilaz ki trouv dan sirkonskripsion Premie Minist, an Smart City, inn prevwar pou instal nouvo kartie zeneral lapolis.

Pou dabor fer enn nouvo akademi lapolis, gras avek led finansie l’Inde, avan ki nouvo kartie zeneral aranze.

Nouvo kazern santral pou konstrir dan enn parmi 13 arondisman nouvo lavil ek pou kapav eberz 90% inite lafors polisiyer.

Sa pou ed kazern santral vinn inpe pli lib apre letan gouverner Franse Mahé de La Bourdonnais. Sa proze delokalizasion-la remonte a plizir lane ek Reduit ti dezinie kouma enn sit probab.

Tandi nouvo akademi-la, li pou ranplas saki trouv Beau-Bassin ek pou kout plis ki Rs 775 millions. Pou ekip li avek bann ekipman dernie teknolozi pou enn meyer formasion pou bann fitir polisie.

Inn osi prevwar avek Landscope, pilot realizasion nouvo Smart City, ki Metro Express pas par Côte-d’Or via Ébène ek Rose-Hill dan enn deziem tan.

Loading...

Comments

comments