St-Jean: Enn Sofer Pieze Akoz Move Letan

Zot pe travay for for san letan ek bann apel pe inonde depi gramatin azordi, Zedi le 4 Zanvie. Bann ponpie, an efe, inn solisite plis ki 100 repriz swit a gro lapli partou dan Moris. Si zot inn apele pou bann ranfor dan laplipar ka akimilasion dilo, dan St-Jean zot inn bizin vinn an ed enn otomobilist kinn retrouv li pieze dan so vann.

Dapre bann ranseignman, veyikil sa sofer-la inn retrouv li kwinse pre kot simitiyer St-Jean. Byin vit, dilo inn koumans rant dan so veyikil ek inn retrouv li pieze. Linn resi sorti depi so vann ek li pann gengn naryin.

Antretan, bann ponpie inn resevwar pa mwins ki 180 lapel ant 4hr ek 11hr azordi, Zedi le 4 Zanvie. Zot inn efektie anviron 100 intervansion. Bann rezion pli afekte se notaman Flacq, Cité Argy, Camp-Thorel, Quartier-Militaire, Beau-Champs, Lallmatie, Dagotière, Montagne-Blanche ek Sans-Souci, ek bann lezot osi.

Bann rezion sitie lo plato santral inn gengn boukou dilo. Bann ponpie inn solisite Coromandel, Beau-Bassin, Quatre-Bornes, Palma, Vacoas, Phoenix, Camp-Fouquereau, Curepipe ek Pétrin.

Aktielman, 16 lekip mobilize atraver lil Moris. Hotline 154 inn aktive apre 115.

Loading...

Comments

comments