[Video] Super U Grand-Baie: Enn Laponp Dife Pankor ‘Refill’ Depi 2014

Kouman zot tou kone, ti ena enn insandi mortel an Novam 2017 dan Shoprite, Trianon. Sa insandi-la inn dire pandan plis ki 5 zour ek inn kout lavi Dinesh Domah. Enn internot ti al Super U Grand-Baie resaman ek linn verifie enn parmi bann laponp ki ti laba. Linn etone pou trouve ki pankor ‘refill’ enn laponp depi lane 2014.

“Kan bann inspekter vini ek ekrir ki bizin refill, mo panse sa mesaz-la pa pase. Kouma enn laponp dife kapav pa refill depi lane 2014. Mo res bet ek panse pena sekirite pou bann anplwaye boukou plas,” nou interlokiter konfie.

Video:

Nou dimann bann otorite konserne verifie bann laponp dife ki prezan dan Super U Grand-Baie. Sa laponp ki nou internot inn filme trouv lor letaz Super U. Eski ena plizir laponp ki koumsa ?

Comments

comments