Vishal Shibchurn Bizin Pey Rs 1,5 Millions Pou So Kosion

Apre onz mwa an detansion prevantiv, Vishal Shibchurn inn gengn remiz an liberte sou kosion apre so konparision divan Bail and Remand Court (BRC) azordi, Zedi le 4 Zanvie.

Me se Vandredi ki sa abitan St-Hubert ki ena 35 an-la ki pou kit prizon.

Total, li pou bizin fourni bann kosion ki fer Rs 1,5 millions, swa ant Rs 200 000 ek Rs 250 000 pou sak deli pou lakel li provizwarman akize:

  1. Poignet sectionné d’Aslam Noursing
  2. Braquage à la SBM
  3. Coups de feu à Savanne
  4. Menaces avec un revolver
  5. Possession d’arme à feu
  6. Possession de plants de gandia

Vishal Shibchurn pou bizin prezant stasion lapolis de fwa par zour dan so lokalite. Li interdi sorti ant 22hr ek 6hr dimatin.

Comments

comments