Aksidan Fatal Caudan: “Monn rod dres kamion-la, linn devir anba lao,” Sofer-la Explike

Sofer pwalour ki inplike dan aksidan fatal lor otorout pre avek Caudan yer, Zedi le 4 Zanvie, afirme linn esay evit pli pir. Me kamion-la inn ranverse, ek koz lamor so anfle Ramdass Poliah.

“Mo pe vini ti ena enn flak dilo. Letan mo pe pas ladan, kamion-la inn saye. Monn rod dres kamion-la, linn vir anba lao. Ti ena boukou dilo,” Louis Mario Malgache konfie lor Radio Plus.

Sa abitan Vieux Grand-Port-la ena 60 an ek dir li atriste par saki inn arive. Linn prezant so bann sinpati avek lafami so koleg Ramdass Poliah.

“Enn maler inn arive. Nou finn travay ansam pandan plizir lane,” li dir.

Loading...

Comments

comments