Papa Ek Garson Kraze Kont Enn Miray: “3% sans ki Anand Goorbin sirviv”

Li pe touzour lite pou viv, plonze dan koma. Blese grav apre ki linn retrouv li kwinse par enn 4×4 kont enn miray, pandan enn diskision Mardi dan Fond-du-Sac, Anand Goorbin inn opere lor latet dan lopital SSRN yer, Zedi le 4 Zanvie. Sa operasion-la inn dire pandan plis ki dezer tan. Me so bann sans pou li sirviv byin minim. “Ena zis 3% sans ki li viv,” Gautam Goorbin, so garson ki inkonsolab, dir.

Apre lamor enn lot garson, Outam Goorbin, ki ti egalman retrouv li kwinse me ki pann sirviv so bann blesir, Gautam Goorbin ek so bann pros pe prie pou retablisman so papa. Toutfwa, Gautam Goorbin rakonte ki linn al rann li enn vizit yer gramatin. Medsin ki pe tret Anand Goorbin inn pronons li lo leta so lasante. Linn explike ki pa bizin atann enn gran ameliorasion.

Enn nouvel kinn kas leker Gautam Goorbin. “Nou ti al rann li enn vizit yer gramatin ek li ankor lor respirasion artifisiel. Li pann ouver lizie. Dapre bann medsin, linn blese grav lor so latet.” Se dayer li mem kinn donn so asantiman pou oper Anand Goorbin par enn medsin spesialist.

Madam Anand Goorbin, Beedyatee Goorbin, mal dizer sa dram-la. “Monn fini perdi mo garson. Azordi, mo bolom dan koma. Pa kone si li pou sape ou pa,” li konfie. Gautam Goorbin pa kapav siport guet li koumsa akoz, li dir, so mama malad ek pa merit enn eprev parey. “Li deza fini perdi enn kote lizie depi de mwa. Ek aster li boukou soufer akoz disparision enn garson ek li kone dan ki leta so mari ete.”

Gautam Goorbin gard limaz so papa kouma enn bon dimoun dan landrwa. Li ti enn azan sekirite kinn konverti an kourtie pou kapav fer viv so lafami. “Li ti pe ankor travay mem linn retrete akoz li ti anvi gard so form.”

Comments

comments