[Video] Trafik Ladrog: Bann Abitan Plaisance, Rose-Hill Anvway Enn Video Premie Minist

Malgre ki lalwa kont trafik ladrog inn konsolide, sa pa finn sanz naryin kont lavant ladrog dan sertin kartie.

Dan enn let date le 5 Zanvie 2018, adrese pou Premie Minist, bann abitan lari Pigeot ek Séparation dan Plaisance, Rose-Hill, denons trwa trafikan ladrog ki opere anplin lizour dan sa kartie-la. Zot alegue ki sa bann-la pa gengn traka lapolis, malgre plizir plint ki zot inn fer.

Dapre bann oter sa let-la, “le 01 Zanvie a partir 22hr ziska le 2 Zanvie nou finn viv enn kalver. Dan sa peryod fet-la ek sirtou ki nou pe fer referans-la. Ti pir moman ek enn move souvenir pou le 1er Zanvie 2018. Nou bann abitan lari Pigeot ek lari Séparation nou finn viv avek per ek pa finn kapav sorti depi lakaz.”

Video:

Dan let-la mansionn bann non ek ladres sa trwa personn ki akize pou trafik ladrog. Dapre bann oter sa korespondans-la, ladrog vande dan lakaz enn parmi sa trwa trafikan-la, ki permet ale-vini bann dimoun lous dan sa kartie-la. “Sa trio la ine faire Fancy-fair sa nuit-là. Fine ena environ 200 dimounes sans exagéré ki fine faire le va-et-vient sa soir-là. La drogue fine vende couma dire pe vendre ti pâté sans aucune crainte.”

Comments

comments