[Audio] Fond-du-Sac: De Personn Kwinse Dan Zot Loto Kinn Pieze Dan Dilo

De personn inn retrouv zot kwinse dan zot loto dan Fond-du-Sac azordi, Lindi le 8 Zanvie.

Zot inn pieze kan zot loto inn kwinse dan enn flak dilo profon. Bann volonter, ladan bann anplwaye Basalt, inn port zot sekour.

Audio:

Enn parmi bann reskape ki ti pe al an direksion Choisy lor otorout explike: “Ti ena akimilasion dilo pre kot enn miray konpayi Basalt. Loto pa ti pe kapav roule. Monn apel ponpie. Antretan, sertin anplwaye inn ed nou. Bann saper-ponpie inn arive byin apre.”

Comments

comments