[Exclusive] Goodlands: Sonia 27 An “Mo kontan tronp mo mari paski…”

Li dir li kontan saki li pe fer. Nou interlokitris konfie li enn fam indepandant ek so mari kontan donn li liberte. “Mo kontan tronp mo mari paski mo gengn plezir fer li. Ek mo mari kontan kan mo gengn plezir.”

Vwasi zistwar kontroversiel Sonia* (prenon modifie), 27 an ek abitant Goodlands. Linn desid pou gard lanonima pou so diskresion. Linn desid pou konfie avek nou paski li dir se enn zafer normal dan lavi ki boukou dimoun fer sa vinn enn taboo ou enn palab. “Saken bizin respekte so kamarad so lanvi ek plezir. Se so lavi ek li fer saki li kontan…mem apre maryaz,” Sonia dir.

Sa abitant Goodlands-la inn zouen Kevin* (prenon modifie), 33 an ek fonksioner, an 2015. “Nou ti konn nou kamarad atraver Facebook ek nou finn zouen. Kevin kone mo ti fer lerop. Li konpran mo mod devi. Li osi li ti deza fer lerop. Me destin inn fer nou rankontre dan Moris,” Sonia konfie. Sa fer 1 an zot marye ek 3 an ki zot konn zot kamarad.

Sonia dir nou ki saken kontinie viv so lavi dan so fason ek se enn bon zafer. Li pou explike kouma. Ena Samdi li sorti avek so bann kamarad ek parfwa pa retourn lakaz. Sa madam 27 an-la explike ki ena kou li amen enn kamarad zom lakaz ek zot dormi ansam dan labsans so mari. Saki pli etonan, Sonia so mari pa dir li naryin.

“Li kapav pe kone me li pa dir naryin. Ti ena enn lanwit kot li ti retourne ek trouv mwa avek enn lot zom. Me linn dir sori li pe deranz nou ek linn re ale. Ena bann zour kot mwa mo sorti ek kan mo rantre li pa dimann mwa naryin. Li dir mwa li osi linn amize. Nou bien ‘open’ dan nou relasion malgre nou marye,” Sonia explike.

Depi 3 an zot kone ek ansam, saken ti tou letan viv so lavi dan so fason ant Sonia ek Kevin. Dapre Sonia, kevin enn zom ki zantiy ek ki konpran lavi. Zame inn arive ki Kevin inn dimann Sonia pou aret fer sa bann zafer-la. “Avan nou maryaz mo ti explik li mo bann dezir ek lanvi. Li dir mwa li osi li koumsa ek kontan fer li ek mwa plezir. Me li ena lamour pou mwa ek kontan trouv mwa erez malgre tousala,” Sonia konfie.

Nou interlokitirs ti anvi azoute ki se enn mod lavi ki trouve dan plizir pey. Li dir nou ki se enn zafer normal me tou koup pa kapav viv parey. Sak pey so kiltir diferan. Ek sak dimoun pa parey. Sonia dir ki li extra kontan linn zouen Kevin. Li kone ki boukou dimoune pou ziz zot relasion avan kritike. Me sa pa pou sanz naryin ant li ek Kevin.

Akoz sa ki linn apros nou pou dimann konsey ek kone si ena ankor koup ki viv koumsa, sirtou dan Moris. Eski li pe byin fer ek eski enn relasion koumsa mal fini ? Antouka, Sonia konfie li pe viv enn gran lexperyans ek so lavi byin an roz.

Loading...

Comments

comments