Connect with us

Loto: So Kamarad Donn Li 6 Bon Nimero; Li Partaz Lamwatie Rs 26,7 Millions Avek Li

Newsfeed

Loto: So Kamarad Donn Li 6 Bon Nimero; Li Partaz Lamwatie Rs 26,7 Millions Avek Li

De kamarad partaz jakpot Rs 26,7 millions depi Loterie Nationale gras a enn esanz telefonik.

Se akonpanie avek so kamarad ‘port-boner’ ki ginyan kaniot Samdi le 6 Zanvie rakont Lottotech kouma zot inn retrouv zot miltimilioner tou le-de.

“Mo ti ena mo biltin Loto avek mwa ek mo pa ti pe kone ki ki nimero pou ekrir. Mo premie reflex kinn vini se telefonn dimoun saki touzour ena lasans ek monn exize pou li donn mwa bann nimero san reflesi.

Kan monn verifie mo tiket yer, monn trouve ki sis bon nimero ti saki li ti donn mwa,” sa infirmie retrete-la rakonte.

Madam-la konfie ki li pann kapav retenir so larm kan so konper inn anons li bon nouvel ek inn dir li ki li pou partaz lamwatie som-la avek li.

Pou ler, sa de Beaubassinois-la anvi rekile pou byin reflesi zot proze. Ginyan-la inn toutfwa dir li pou investi lor ledikasion so trwa tifi: “Investisman pou lor sikse mo bann zanfan.”

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top