Phoenix: Marsan Badam Lazourne, Gueriser Bann Madam Aswar

Bann azisman enn resortisan Pakistanais dan Phoenix pe provok grisman ledan parmi bann abitan lokalite.

Resortisan-la, ki ena 45 an ek ki abit Moris depi enn dizen lane, marye avek enn Morisienn, enn abitant Castel. Li travay kouma enn marsan anbilan ek vann badam pou subvenir a so bann bezwin.

Me depi inpe letan, Pakistanais-la fer enn lot travay kom gueriser ki okip inikman bann fam. An efe, dapre gueriser-la, li kapav soign zis bann fam ki fer fas bann difikilte divers inklian bann problem konzigal, pou bann zen fiy ki pa pe trouv zot lam ser ek bann fam ki posed bann lespri malefik. Pou gueri so bann pasian, Pakistanais-la servi enn metod ki prop pou li.

Défi Plus inn rankontre enn parmi so bann pasian. Se enn fam divorse, ki ena 40 an ek ki fer lapel, inn gengn 2-3 mwa, ki gueriser li konsider kouma enn chartalan ek enn perver. Dapre sa fam-la, li ti deza konn gueriser-la kouma enn marsan badam. Li ti pe fer port-a-port pou vann so bann frwi ek ti paret byin zantiy ek spiritiel.

“Enn zour monn explik li ki mo ti gengn bann problem familial ek mo pa ti pe resi avanse dan lavi,” li rakonte. Se lamem ki resortisan Pakistanais-la inn revele ki li fer bann seans lapriyer pou liber bann fam depi tou zot problem. Ek gueriser-la inn dir li rod klian pou li. Li dir ki li posed enn don pou gueri dimoun depi so lanfans.

Bann atousman sexuel

Madam-la finn al Phoenix kot gueriser-la plizir fwa ek linn transform enn lasam dan so lakaz kouma enn plas lapriyer, enn lasam ki fer per. Atraver lamizik, gueriser-la provok bann lespri.

“Kan dimoun vini li met kawal Pakistan, li fer dimoun rant dan enn trans, dimoun koumans evok le mal. Apartir dela, li ferm so lizir, koz koumadir enn lespri ki kapav koz ek lespri-la, dir ki problem dimoun-la ena. Apre li koumans pas lamin partou avek nou pou sas move lespri. Pou termine, li donn dilo ki linn fer lapriyer ladan. Li dir bwar apre nou pou gengn repons pou nou bann problem dan nou rev,” viktim-la rakonte.

Dapre li, linn debours Rs 7000 pou plizir seans ki linn fer avek gueriser-la. Me zame linn gengn oken rev dan ki linn trouv solision pou so bann problem. Toutfwa, li dir, linn viktim atousman sexuel delapar gueriser-la. Parey pou bann lezot fam kinn konsilte li.

Gueriser-la, nou finn aprann, inn kit lokalite apre ki linn gengn informasion ki bann abitan pou donn li enn koreksion. Zot dir ki sertin viktim ki ti pe ezite denons chartalan-la ena lintansion ekrir biro imigrasion ek adres zot doleans avek komiser lapolis.

Loading...

Comments

comments