Aksidan Fatal Bambous: Enn Pieton Perdi Lavi Sir Lekou

Maler pe kontinie lor nou larout. Enn pieton inn ranverse par enn loto azordi, Mardi le 9 Zanvie, dan Bambous.

Clency Russie, ki ena 52 an ek abitan Bambous, inn mor sir lekou. Lapolis Bambous inn mande sir plas aksidan-la kinn prodir ver 8hr azordi gramatin.

Pou pratik enn otopsi pou determinn bann koz exak so dese. Sa nouvo viktim-la fer nom lamor lor nou larout vinn 7 depi koumansman lane.

Comments

comments