Sisid Beaux-Songes: Li Mor Apre Ki Li Koup Laven So Lamin

Enn abitan Beaux-Songes inn transporte an irzans lopital Victoria, Candos Samdi aswar le 6 Zanvie.

Linn koup so laven avek enn zarm. Me apre 2-3 ler tan so admision, linn rann lam. Ki finn pase dan so lakaz ?

So ser Rina inn rakonte dan enn depozision avek lapolis ki sa lanwit-la so frer, ki abit premie letaz, ti pe dimann led.

Linn dir so mari pou guet sitiasion-la. Akoz laport lantre lakaz so bofrer ti ferme depi andan, linn pran lesel pou gengn akse.

Kan linn rant dan lakaz-la, linn dekouver ki so bofrer ti anba lor sali avek enn blesir profon lor so pwanie gos.

Inn transport viktim-la lopital deswit. Dapre so ser, linn esay siside lane dernie dan enn maniyer similer.

Lapolis Bambous inn ouver enn lanket.

Comments

comments