Connect with us

Sisid Beaux-Songes: Li Mor Apre Ki Li Koup Laven So Lamin

Newsfeed

Sisid Beaux-Songes: Li Mor Apre Ki Li Koup Laven So Lamin

Enn abitan Beaux-Songes inn transporte an irzans lopital Victoria, Candos Samdi aswar le 6 Zanvie.

Linn koup so laven avek enn zarm. Me apre 2-3 ler tan so admision, linn rann lam. Ki finn pase dan so lakaz ?

So ser Rina inn rakonte dan enn depozision avek lapolis ki sa lanwit-la so frer, ki abit premie letaz, ti pe dimann led.

Linn dir so mari pou guet sitiasion-la. Akoz laport lantre lakaz so bofrer ti ferme depi andan, linn pran lesel pou gengn akse.

Kan linn rant dan lakaz-la, linn dekouver ki so bofrer ti anba lor sali avek enn blesir profon lor so pwanie gos.

Inn transport viktim-la lopital deswit. Dapre so ser, linn esay siside lane dernie dan enn maniyer similer.

Lapolis Bambous inn ouver enn lanket.

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top