Aksidan Pamplemousses: Li Pa Larg So Sak Ki Ena Ladrog Sintetik

Li ti akrose ar so sak kouma enn lisyin avek so lezo. Taaj M., 18 an, ti fek fer enn aksidan alos ki li ti pe sirkile lor so motosiklet an konpayi avek enn kamarad Dimans dan Pamplemousses.

Enn fwa dan lopital SSRN pou bann swin, Taaj M. inn interoze par kat polisie enn tigit avan 15hr. Zot inn trouv konportman zen motosiklist-la etranz.

Li pa ti pe anvi separ li avek enn sak kouler ble ki ti dan so posesion. Se lamem ki bann polisie Chelliah, bann kaporal Laclé, Fureed ek polisiyer Bundhoo, tou depi stasion Terre-Rouge, inn desid verifie so konteni.

Apre ki zot inn pran version de-fe de zen zom-la lor bann sirkonstans aksidan-la, zot inn remark konportman etranz Taaj M. Dan enn premie letan, zen zom-la inn refiz tou kolaborasion avek bann polisie.

Bann polisie inn prevenir li ki si li refize, li pou gengn problem. Zot inn kondir li dan enn lasal prive dan lopiral. Ek laba, zot inn fer enn lafouy ek bann polisie inn tonb lor enn bwat sigaret ki ti ena 9 papie glase ladan.

Kan zot inn examinn li pli pre, bann reprezantan lapolis inn dekouver ladrog sintetik pou enn total 13,5 gram, estime a Rs 19 500. Zen zom-la inn inkilpe provizwarman pou posesion ladrog. Interoze lor provenans sa ladrog-la, Taaj M. inn explike ki se pou so konsomasion personel. “Mo enn konsomater. Monn aste 9 doz. Monn met sa dan mo sak monn ale. Sa dimoun arki monn aste la, mo pa konn so non. Mo pa pou rekonet li,” linn explik bann polisie. Bann limie brigad antidrog inn informe lor sa priz-la.

Comments

comments