Bambous: Deziem Aksidan Mem Landrwa Fatal Pou René Clency Russie

Lavi pa finn fer li oken kado. René Clency Russie, enn selibater ki ena 52 an, inn konn enn lafin trazik yer gramatin, Mardi le 9 Zanvie. Linn tap avek enn loto lor larout rwayal dan Bambous.

Viktim-la enn abitan cité La Ferme, Bambous ek pa finn sirviv a so bann blesir. Saki pli etonan ladan pou so bann pros se 2 an avan, zot rakonte, Clency Russie ti ranverse par enn veyikil preske mem landrwa. Blese grav, sa aksidan-la inn les li bann sekel grav. Li ti perdi so lipie drwat ek ti bizin fer enn operasion delika lor so latet.

Ti ver 8hr gramatin kan enn veyikil lapolis Bambous inn debark lakaz Clency Russie kot nies viktim-la. “Ou tonton dir ou kone kot li gard so kart idantite ek so lak de nesans,” enn polisie dir li. Nies-la insiste pou kone kinn ariv so tonton. Polisie-la inn sinpleman dir li ki so tonton inplike dan enn aksidan larout.

Kouma zot inn gengn informasion lor aksidan-la, Cindy Russie inn aprann ki so tonton inn rann lam alos ki li ti an rout pou lopital. Lotopsi pratike lamorg lopital Victoria, Candos inn atribie so dese a bann miltip blesir.

Enn tigit avan 14hr lari Gandhi, cité La Ferme, Bambous, bann pros ek kamarad ti pe mont enn latant lor larout. Lekor viktim-la pa finn tarde pou vini. Clency Russie sorti enn lafami 9 zanfan, ladan enn ser ki viv La Reunion. Viktim-la ti pe fer bann ti boulo pou gengn so lavi. Apre so aksidan, li ti pe viv avek enn led sosial.

Li ti pe pas so letan avek  so bann neve ek nies kot li ti pe al laboutik vilaz pou pran enn ver avek so bann kamarad. Me Cindy Russie afirme ki so tonton ti enn zom san zistwar.

Bann fineray Clency Russie inn prevwar pou azordi apremidi, Merkredi le 10 Zanvie, ver 16hr. Apre seremoni fineb dan legliz St-Sauveur, Bambous, pou amen lekor-la simitiyer La Paroisse.

Sofer loto-la, enn zom ki ena 30 an ek abitan Albion, inn soumet a enn lalkol test kinn revel negatif. Linn prezant divan tribinal Bambous yer sou enn akizasion provizwar omisid involonter.

Linn, par laswit, libere sou kosion. Enn lanket inn ouver stasion lapolis Bambous pou fer lalimiyer lor bann sirkonstans exak sa aksidan-la.

Loading...

Comments

comments