Connect with us

Lenor: Enn Serzan Lapolis Agres So Madam Kout Laguitar

Newsfeed

Lenor: Enn Serzan Lapolis Agres So Madam Kout Laguitar

Enn mama lafami ki ena 42 an, abitan rezion lenor, inn agrese kout laguitar Dimans le 7 Zanvie par so mari. Li akiz li pou infidelite. Fam-la inn port plint stasion lapolis larezion.

Li alegue ki linn viktim violans domestik. Sa mama de zanfan-la, ki ena 18 ek 15 an, inn agrese par so mari ki enn serzan lapolis. Madam-la inn reklam so mari bann explikasion lor bann relasion extra-konzigal ki li pe antretenir.

Dan enn plint stasion lapolis lokalite, li explike ki linn marye avek polisie-la inn gengn 19 an ek so lavi enn veritab kalver. “Mo belmer intervenir souvan dan mo lavi koup ek mo misie agres mwa. Mo subir bann kou pou li pa separ mwa avek mo bann zanfan. Me mo mari ti pe kontinie bat mwa,” li indike.

Viktim-la explike ki li viv separe avek so mari apre ki linn dekouver li pe tronp li. “Monn trouv plizir mesaz intim ki li esanze avek enn lot fam ek kan monn dimann li explikasion, linn agres mwa. Dayer, bann diskision ki nou ginyin toulezour inn tromatiz mo de zanfan. Dimans, mo garson 15 an inn interpoze kan mo mari inn agres mwa kout laguitar. Erezman, li pann gengn naryin,” li rakonte.

Plinyant-la inn resevwar bann swin apre so agresion lopital. Solisite pou enn reaksion, li pann swete fer oken komanter lor sa zafer-la. So mari pou donn so lanket avek lapolis.

Loading...

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top