Meteo: Pou Ena Niaz Ek Lapli

Pou ena mwins lapli ki bann zour avan me pa zoli letan. An efe, stasion meteorolozik Vacoas prevwar bann niaz ki pou touzour prezan enn zourne Merkredi le 10 Zanvie. Inn osi prevwar inpe lapli otour lil. Alos parapli ek pardesi res indispansab.

Depresion post-tropikal ‘ex-Ava’ pou kontinie elwanie avek Moris alos ki siklonn tropikal ‘Irving’ inn afebli an enn tanpet for. Li pe deplase dan enn direksion Sud-Ouest a enn vites akselere 35 km/hr.

Tanperatir maximal pou ant 25 ek 28 degre Celsius lor bann oter ek ant 30 ek 33 degre Celsius lor bann rezion lakot.

Bann sorti an ot mer touzour dekonseye pou ler. Meteo Moris evok enn lamer for andeor resif avek bann gro vag.

Comments

comments