Connect with us

St-Pierre: Enn Lafami Agrese Ek Gengn Menas Demor Avek Bann Taper

Newsfeed

St-Pierre: Enn Lafami Agrese Ek Gengn Menas Demor Avek Bann Taper

Li dir li pe viv dan per. Rakesh Gungabissoon, 42 an ek abitan l’Agrément, Saint Pierre, dir linn gengn bann menas lamor par de frer so lokalite. Zot gengn diskision depi lontan pou enn zafer konstriksion baraz. Prezime viktim, enn antreprener, inn port plint stasion lapolis St-Pierre Mardi le 9 Zanvie.

Rakesh Gungabissoon inn explike ki bann dimoun, parmi bann taper, inn debark kot li dan lasware Lindi, arme avek sab ek revolver, pou donn li menas lamor. Dapre li, de frer-la ti deryer li akoz linn port plint pou agresion kont zot. “Zot ti pe intimid mwa pou ki mo retir plint-la. Par per monn fer li akoz mwena zanfan ek mo madam tousel kan mo sorti pou al travay,” Rakesh Gungabissoon rakonte.

“Se koumsa mem ki 7 individi inn debark kot mwa Lindi le 8 Zanvie pou dimande si monn retir plint-la. Monn dir zot oui. Zot ti pe rod agres mwa me zot inn retrakte kan zot inn trouv kamera sirveyans kot mwa. Zot inn menas pou touy mwa,” Rakesh Gungabissoon kontinie dir.

Li rakonte ki bann malfra-la finn answit al kot so papa Gian Gungabissoon, ki ena 72 an, ki abit pre kot li. Bann individi-la inn agres so papa. Linn blese lor so latet ek inn resevwar bann swin dan lopital Victoria, Candos. Gian Gungabissoon so lamaswar inn fraktire.

Pandan sa bagar-la, de frer Rakesh Gungabissoon finn osi blese. Zot inn resevwar bann swin lopital avan retourn zot lakaz.

Loading...

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top