Le Pouce: Gro Ros Pe Tonbe Depi Lao Montagn

Yer, Merkredi le 10 Zanvie, ti ena gro lapli, loraz ek zekler inpe partou otour lil. Ek sa inn provok bann gro ros lor montagn Le Pouce grene ek inn ateri lor bann parkour ki al ziska lao montagn.

Lapolis konsey bann manb piblik pa fer avantir laba. Li danzere pou linstan ek ros inn blok simin plizir plas. Li posib ena glisman terin ek ros kontinie tonbe.

Piblik ek tourist dekonseye pou al fer letour ant St-Pierre ek Le Dogué. Fer pas sa mesaz-la lepep.

Dapre Meteo, pou ena ankor lapli inpe partou dan lil azordi osi, Zedi le 11 Zanvie, dan lapremidi.

Comments

comments