Meteo Afzar Goodur: Pa Les Zot Kouyone Par Gro Soley Gramatin. Lir Kifer !

Kouma zot tou kone, finn ena lapli pandan plis ki enn semen antie lil Moris. Sa bann lapli-la inn provok inondasion dilo dan plizir landrwa atraver lil. Me azordi, Zedi le 11 Zanvie, nou trouv gro soley preske partou otour lil. Me pa les zot kouyone par sa. Vwasi kifer…

Nou Mr Meteo, Afzar Goodur, inn prevwar letan kot nou ek Rodrigues. Li dir ki pa pou ena lapli ditou dan Rodrigues azordi, Zedi le 11 Zanvie. Me ena enn gran posibilite ki apartir dimin apremidi pou ena gro laplis laba. Li dir kapav ariv 400mm ziska le 20 Zanvie ou mem plis.

Afzar dir pa les nou kouyone par gro soley gramatin paski apartir 8hr letan pou sanze. Letan pou koumans kouver ek pou ena ti lapli ver 9hr. Pou ena posibilite gro lapli ek loraz ver 11hr edmi ziska 18hr.

Li presize ek dir ki St-Pierre pou 60mm lapli, Reduit 70mm, Pailles 65mm, Port-Louis 60mm, Eben Beau-Bassin ek Rose-Hill pou gengn 70mm lapli. Tandi Quatre-Bornes 75mm, Curepipe 100mm, Bambous 85mm, Tamarin 85mm, Au Morne 80mm, Baie du Cap 60mm.

Zis pou gengn enn lide, dan rezion lest lapli pou mwins ek lamer pou res move avek bann vag ziska 2.5 met. Bann saki pe atann siklonn sirtou bann saki zame inn viv lexperyans siklonn, zot rev pou realize byinto akoz Mr Meteo prevwar 100mm lapli azordi.

Comments

comments