Connect with us

Nouvelle-France: Vwasi Kifer Zohra Nunkoo 6 An Ki Soufer Enn Maladi Rar Bizin Zot Led

Newsfeed

Nouvelle-France: Vwasi Kifer Zohra Nunkoo 6 An Ki Soufer Enn Maladi Rar Bizin Zot Led

Zarin Nunkoo, ki ena 31 an ek abit Nouvelle-France, fer enn lapel avek nasion Morisyin pou enn led finansie.

So tifi, Zohra ki ena 6 an, soufer Glazzman Thrombastenia, enn maladi rar, enn troub emorazik ki koz disan kaye dan lekor.

Dapre so mama, li sinyin boukou kan li blese. Rezon: bann plaket ki kontenir bann to defektie ou mank glisoproteinn, ki enn resepter pou fibronozen.

Se trwaziem fwa ki Zohra pou al l’Inde. Bann spesialist Apollo Hospital dan Chennai inn konsey li pou fer enn gref so ‘moelle osseuse’. Erezman ki ‘moelle osseuse’ Zohra inn koresponn avek so gran ser, Ummi Aisha Alaina, ki ena 9 an. Gouvernman inn donn zot enn som Rs 800 000. Zarin bizin enn som adisionel Rs 350 000.

Li kont reste pou trwa mwa pou so tretman. Mama ek so bann tifi pou al l’Inde apre le 29 Mars. So misie travay kouma sofer pou konpayi Velogic. Saki swet ed Zohra kapav kontakte so paran lor 59450077 ou kapav kontribie atraver so kont MCB lor 000443509654.

Si zot andeor Moris ousa ena kont Paypal ek Kart kredi, zot kapav fer enn peyman online:

Loading...

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top