Rose-Belle: Mama, Papa Ek Garson Deryer Baro

Lafami Bissessur  depi Rose-Belle inn fer eskrokri Rs 100 millions lor plis ki 15 personn. Zot inn kre enn fos konpayi pou aste ek revann bann loto. Toutfwa, bann sispe-la inn remet bann chek san provizion a bann personn ki finn revann zot veyikil.

Bann viktim inn fer enn depozision stasion lapolis. Papa, mama ek gran garson lafami Bissessur inn arete. Zot inn konparet divan tribinal Mahebourg azordi, Zedi le 11 Zanvie.

Trwa sarz provizwar inn retenir kont bann sispe-la: eskrokri, emision chek san provizion ek ‘aiding and abetting’. Lapolis inn obzekte zot remiz an liberte ek trwa prezime eskro inn rekondir dan selil polisiyer.

Zis pli tipti zanfan lafami, ki ena 16 an, inn otorize pou rant kot li. Lanket, mene par asistan sirintandan lapolis Seetul, pe kontinie.

Comments

comments