Sextorsion: Kevin Menas Pou Piblie Foto Intim Enn Miner 15 An

Kevin* (prenon modifie), ki ena 25 an, retrouv li dan gran problem. Li inplike dan enn zistwar sextorsion. Sa anplwaye enn lotel dan lesid-la inn menas pou partaz bann foto touni enn tifi 15 an lor rezo sosio.

Se atraver Facebook ki Kevin inn fer konesans sa zen tifi-la. Zot inn answit fer kamarad. San dout intansion Kevin, zen tifi-la ti pe anvway li bann foto intim.

Kevin inn koumans fer santaz avek adolesant-la apre ki linn servi plizir diferan kont Facebook. Linn exiz zen tifi-la pou anvway li ankor foto intim. Kan viktim-la ti pe refize, zen zom-la inn menas pou piblie so bann foto.

Apre ki li nepli kapav siport bann arselman so kamarad Facebook, tifi 15 an-la inn desid pou dir tou laverite avek so bann paran. Zot inn akonpagn adolesant-la stasion lapolis lokalite pou fer enn depozision.

Lapolis inn ouver enn lanket an kolaborasion avek Cyber-Crime Office ek zot pa finn tarde pou met lamin lor sispe-la.

Sa anplwaye lotel-la inn fer enn interogatwar ek linn rekonet bann fe-la. Kevin inn tradir divan lakour Souillac. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte.

Comments

comments