[Video] Meteo Afzar Goodur: Gro Lapli, Loraz Ek Zekler Rose-Hill

Kouma zot tou kone, finn ena lapli pandan plis ki enn semen antie lil Moris. Sa bann lapli-la inn provok inondasion dilo dan plizir landrwa atraver lil. Me azordi, Zedi le 11 Zanvie, noun trouv gro soley preske partou otour lil. Me pa les zot kouyone par sa.

Kouma Mr Meteo ti dir gramatin pou ena gro lapli apremidi. Ek lapli inn fini koumans bate dan diferan landrwa. Enn internot inn anvway nou enn video kot nou trouve ena gro lapli dan Rose-Hiill. Li dir linn trouv zekler ek loraz osi.

Video:

Zis pou gengn enn lide, dan rezion lest lapli pou mwins ek lamer pou res move avek bann vag ziska 2.5 met. Bann saki pe atann siklonn sirtou bann saki zame inn viv lexperyans siklonn, zot rev pou realize byinto akoz Mr Meteo prevwar 100mm lapli azordi.

Loading...

Comments

comments