Albion: Li Kas Latet Enn Skipper Kout Blok

Purmessur D., enn skipper ki ena 30 an, inn agrese kout blok par enn denome Dharma M., 26 an, kan li ti pe rant kot li dan Albion Merkredi aswar. Viktim-la inn ospitalize akoz li ti pe sinyin depi so latet. So prezime agreser inn arete par lapolis.

Eski se enn regleman kont ou enn diskision kinn mal tourne ? Ou ankor eski nou an prezans enn ka foli mertrie ? Antouka, Purmessur D., enn skipper 30 an, inn fer enn move mezavantir kan linn rant kot li dan Albion Merkredi aswar. Sa zen zom-la inn agrese san oken mobil kout blok par Dharma M., 26 an. Purmessur D. inn ospitalize. So prezime agreser inn plase an detansion polisiyer.

Lor so lili lopital kot li pe remet a so bann blesir, Purmessur D. rakonte ki li ti pe rant kot li kan linn rankontre so agreser, ki li pa ti pe atann. Lor so pasaz, agreser-la inn interpel li. “Ler mo pe pase, linn kriye mwa. Monn al guet li,” zen zom-la rakonte. Apre ki zot inn esanz 2-3 mo, bann zafer inn dezenere.

“Mo pa kone kinn pran li. Linn donn mwa enn koutpwin,” Purmessur D. rakonte. Linn sirpri, ek dir li pann kapav defann li. So agreser inn pran enn blok pou agres li ankor plis. “Linn pran enn blok pou li pil lor mo latet. Monn perdi konesans.”

Enn denome Tony, ki temwin sa agresion-la, inn konfie avek Defi Quotidien. “Monn tann bann lavwa for dan lanwit. De personn ti pe diskite ek bann zafer inn mal tourne. Monn tann bann kriye detres. Se bann rezidan larezion ki finn al sir plas lor vites. Zot inn trouv zen zom-la lor koltar avek disan partou. So agreser inn les li anplas,” temwin-la rakonte.

Lapolis Albion inn alerte. Blese-la, ki ti pe sinyin lor latet, inn transporte lopital Dr A. G. Jeetoo. Linn dabor admet dan lasal avan transfere dan swin intansif.

Interoze par Defi Quotidien, viktim-la deklare ki li pa kapav explik konportman so agreser. “Zame mo finn gengn problem avek li. Li posib li ena bann problem mantal.”

Lapolis Albion inn aret Dharma M. Apre enn lanwit dan detansion, sispe-la inn konparet divan lakour Bambous Zedi le 11 Zanvie. Li reponn enn akizasion provizwar ‘serious assault’. Lapolis inn prolonz so detansion apre ki zot inn refiz so liberte sou kosion.

Comments

comments